PREZANTIMI
Kjo politikë synon të shpjegojë se si kjo faqe interneti përdor cookies në mënyrë që të ofrojë informacion të qartë dhe të përshtatshëm për t’i lejuar përdoruesit të bëjnë zgjedhjet e tyre në mënyrë që të kontrollojnë se çfarë ndodh kur aksesohet faqja. Politika përdor termin “cookie” për t’iu referuar kukive dhe teknologjive të ngjashme të parashikuara nga ligji (të tilla si, për shembull, Objektet e përbashkëta lokale – zakonisht të referuara si “cookie flash”, fenerët e uebit ose gabimet, duke përfshirë gif të qarta transparente). Informacioni i mbledhur ka të bëjë me të dhënat që mund të lejojnë përdoruesit/vizitorët të identifikohen nëpërmjet lidhjes dhe përpunimit me të dhënat e mbajtura nga palët e treta (si p.sh. numrat e adresave IP, emrat e domenit të kompjuterit të përdorur nga njerëzit që lidhen me ueb-faqen). Këto të dhëna përdoren vetëm për qëllime statistikore.

Ky dokument është një pjesë integrale dhe thelbësore e Politikës së Privatësisë dhe e informacionit të përmbajtur në të, të lëshuar gjithashtu në përputhje me nenin. 13 i dekretit legjislativ n. 196 i vitit 2003 (Kodi për mbrojtjen e të dhënave personale, ligji italian që zbaton direktivat evropiane të sipërpërmendura) dhe Rregullorja e BE-së nr. 2016/679 (GDPR). Prandaj ju ftojmë të lexoni këtë dokument.

LIGJI NË FUQI
Çështja rregullohet nga Direktiva Evropiane 2002/58 /CE – modifikuar më pas nga direktiva 2009/136 /CE dhe zbatuar nga ligjet kombëtare të Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian – e cila kërkon marrjen e pëlqimit për cookies dhe teknologji të ngjashme.

ÇFARË ËSHTË NJË BISKË
Një cookie është një skedar i vogël teksti, zakonisht me shkronja dhe numra, i shkarkuar në një pajisje kur përdoruesi hyn në një faqe interneti. Cookies më pas dërgohen në faqen origjinale në çdo vizitë pasuese. Cookies janë të dobishëm sepse lejojnë një faqe interneti të njohë pajisjen e një përdoruesi.

Përdorimi i cookies dhe teknologjive të ngjashme ka qenë prej kohësh i zakonshëm pasi cookie-t janë të rëndësishme në ofrimin e shumë shërbimeve online. Prandaj, përdorimi i këtyre teknologjive nuk është i ndaluar me ligj, por kërkon që përdoruesi të informohet për cookies dhe t’i ofrohet mundësia për t’i pranuar ato ose jo.

COOKI TË LLOJEVE TË NDRYSHME
Sesioni dhe cookie të vazhdueshme

Cookies mund të skadojnë në fund të një sesioni të shfletuesit (d.m.th., nga momenti kur një përdorues hap dritaren e shfletuesit deri në daljen e shfletuesit) ose mund të mbahen për më gjatë.

Kukit e sesionit – lejojnë faqet e internetit të lidhin veprimet e një përdoruesi gjatë një sesioni të shfletuesit. Ato mund të përdoren për një sërë qëllimesh, të tilla si kujtimi i asaj që një përdorues ka vendosur në karrocën e tij të blerjeve gjatë shfletimit të një faqeje. Ato mund të përdoren gjithashtu për siguri kur një përdorues hyn në internet banking ose për të lehtësuar përdorimin e postës elektronike. Këto kuki të sesionit skadojnë pas një sesioni të shfletuesit.

Përdorimi i të ashtuquajturave cookie të sesioneve (të cilat, në çdo rast, nuk ruhen përgjithmonë në kompjuterin e përdoruesit dhe fshihen automatikisht sapo shfletuesi mbyllet) është rreptësisht i kufizuar për qëllimin e transmetimit të të dhënave (që përbëhet nga numra të krijuar nga serveri) që identifikojnë seancën specifike dhe janë të nevojshme për të lejuar shfletim të sigurt dhe efikas. Të ashtuquajturat “cookie” të sesioneve të përdorura në këtë sajt shmangin përdorimin e teknikave të tjera të IT që mund të rrezikojnë privatësinë e përdoruesve që lundrojnë në rrjet.

Cookies të vazhdueshme – ruhen në pajisjen e përdoruesit midis sesioneve të veçanta të shfletuesit dhe lejojnë që veprimet e përdoruesit në një sajt të mbahen mend. Kukit e përhershëm mund të përdoren për një sërë qëllimesh, duke përfshirë kujtimin e preferencave dhe zgjedhjeve të përdoruesve kur përdorni një sajt (ose në disa raste në faqet e internetit të ndryshme).

Cookie “të parë” dhe “të palës së tretë” – Fakti që një cookie është “e parë” ose “palë e tretë” është e lidhur ngushtë me faqen e internetit ose domenin që përdor atë cookie të veçantë. Në thelb, cookie-t “e palës së parë” janë cookie të vendosura nga e njëjta faqe interneti e vizituar nga përdoruesi – d.m.th. faqja e shfaqur në dritaren e URL-së: në rastin tonë, cookies të vendosura nga https://www.vulcanobuono.it. Kuki “të palëve të treta” janë kuki që vendosen nga një domen i ndryshëm nga ai i vizituar nga përdoruesi: d.m.th. kukit që vendosen nga faqet e internetit të ndryshme nga https://www.vulcanobuono.it. Nëse një përdorues viziton një faqe interneti dhe një kompani e tretë vendos një cookie përmes Google Analytics, kjo cookie specifike është një cookie “e palës së tretë”.

PRONËSIA E TRAJTIMIT
Dentists në Shqipëri, është kontrolluesi i të dhënave – dhe është përgjegjës për – vetëm cookie-t e veta, d.m.th. cookies “të palës së parë”; përndryshe, cookies “të palëve të treta” bien në pronësi të kompanive përkatëse, të identifikuara sipas tabelës që përmban ky dokument.

Pëlqimi për cookies
Disa biskota janë të ngushtatë nevojshme për funksionimin e duhur të internetit dhe nuk kërkojnë pëlqimin e përdoruesit, të tilla si ato për të siguruar që përmbajtja e një faqe të ngarkohet shpejt dhe në mënyrë efektive, shpërndarja e ngarkesës së punës midis kompjuterëve të ndryshëm ose atyre që synojnë të garantojnë sigurinë.

Cookie të tjera janë ende në mënyrë të arsyeshme të nevojshme ose të rëndësishme, por nuk janë rreptësisht thelbësore dhe për këtë arsye kërkojnë pëlqimin tuaj.

Ky sajt zbaton teknika të ndryshme për mbledhjen e pëlqimit të përdoruesit: një metodë është zgjedhja e kutisë specifike në banerin e cookie-ve të publikuar në faqen e hyrjes në sajt dhe e cila thekson përdorimin e cookies.

Cilësimet e shfletuesit përfaqësojnë një mjet tjetër për dhënien e pëlqimit ose, anasjelltas, për refuzimin e cookies; përdoruesi mund të vendosë shfletuesin që të paralajmërojë për praninë e cookies, duke e lejuar atë të vendosë nëse do të pranojë ose jo cookie. Është gjithashtu e mundur që automatikisht të refuzohen të gjitha cookies duke aktivizuar opsionin e duhur në shfletues.

Çdo shfletues thekson udhëzimet për këtë qëllim.

TERHEQJA E Pëlqimit
Pëlqimi juaj për përdorimin e cookies mund të revokohet në çdo kohë, megjithëse anulimi mund të ketë ndikim në funksionalitetin e faqes së internetit.

Çaktivizimi i cookies

Cookies janë të lidhura me shfletuesin e përdorur dhe mund të çaktivizohen drejtpërdrejt nga shfletuesi, duke refuzuar/tërhequr pëlqimin për përdorimin e cookies. duhet theksuar se çaktivizimi i cookies mund të parandalojë përdorimin e saktë të disa funksioneve të vetë sajtit. udhëzimet për çaktivizimin e cookies mund të gjenden në faqet e mëposhtme të internetit:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
MozillaFirefox
Opera
CILAT COOKI NE PËRDORIM
Kur menaxhon faqen e saj të internetit, faqja përdor cookie për të ofruar shërbime, për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, si dhe për të zhvilluar statistika të përgjithshme mbi të dhënat e mbledhura për arsye të ndryshme.

Këto cookie na lejojnë të dallojmë përdoruesin e faqes nga të tjerët, na ndihmojnë të ofrojmë një përvojë të mirë kur shfletojmë faqen tonë dhe të përmirësojmë faqen tonë.

Cookies që ne përdorim janë “teknike” dhe “analitike”. Ato na lejojnë të njohim dhe numërojmë numrin e vizitorëve dhe të shqyrtojmë se si vizitorët lundrojnë në faqen e internetit kur e përdorin atë. Kjo na ndihmon të përmirësojmë mënyrën se si funksionon faqja jonë, për shembull duke e bërë më të lehtë për përdoruesit të gjejnë atë që u nevojitet. Për të mësuar më shumë rreth skedarëve individualë të analizës që përdorim dhe si t’i njohim ato, ju lutemi referojuni tabelës më poshtë.

Më konkretisht, kjo faqe interneti përdor këto lloje të cookies, siç janë renditur në tabelën e mëposhtme:

Cookies teknike: të nevojshme për lundrimin brenda sajtit dhe për të qenë në gjendje të përdorni disa funksione (për shembull, për të lëvizur nga një faqe në tjetrën, etj.).
Cookies analitike: për analizën statistikore të aksesit në sajt. Informacioni mblidhet në baza të përgjithshme.
FUSHA E QARKULLIMIT DHE RUAJTJA E TË DHËNAVE
Të dhënat në kontaktet në ueb nuk ruhen për një periudhë më të gjatë se shtatë ditë, me përjashtim të çdo hetimi të krimeve kompjuterike kundër sajtit. Asnjë e dhënë që rrjedh nga shërbimi në internet nuk do t’u komunikohet apo zbulohet marrësve të paspecifikuar.

PËRDITËSIM I POLITIKËS SË KOKIVE
Politika e cookie-ve e faqes sonë mund të përditësohet periodikisht, kështu që këshillohet që të konsultoheni me këtë dokument sa herë që hyni në sajt, në mënyrë që të informoheni saktë se si dhe pse përdorim cookies.

MËSO MË SHUMË RRETH COOKIES
Për më shumë informacion mbi cookies të instaluara përmes kësaj faqeje, mund të kontaktoni në adresën e mëposhtme të e-mail: info@alphacontact.al